Enso round logo

Vold og trusler om vold, er hverdag for rigtig mange danskere, når de går på arbejde. Man er i større grad udsat, hvis man arbejder indenfor den offentlige sektor og i erhverv hvor der er meget kontakt med borgere. Disse problemer kan lede til et øget psykisk stress og øget sygefravær. 

Mængden af anmeldelser for vold eller trusler om vold, mod offentligt ansatte er stigende. I 1997 var der eksempelvis et kvartal med 309 anmeldelser af vold og lignende mod offentlig myndighed. 20 år senere er det tal mere end femdoblet.

Kilde: Danmarks statistik 

Vores mål er at skabe en viden om hvordan man bedst håndterer ubehagelige og voldsomme situationer. Dette gøres ved en øget forståelse for hvordan og hvorfor kroppen reagerer som den gør, læreren om hvordan man sætter grænser, og hvordan man bedst forsvarer sig selv. 

Først når den primære reaktion til voldsomme hændelser kan kontrolleres, er et fagligt, passende og proportionalt svar muligt.

Vi lægger vægt på hvad vi kalder ’’verbal judo’’, hvor vi tager udgangspunkt i brug af ikke-fysiske metoder, for at dæmpe en potentiel fysisk konflikt.

Vi underviser også i selvforsvarsteknikker som man kan tage i brug, med fokus på kontrol og for at kunne bevare sikkerheden for alle de involveret. Det er vigtigt at forstå at dette er den sidste udvej, og at det måske kun er 10% af det totale billede. Om man bruger de værktøjer vi tilbyder, vil man forhåbentlig kunne undgå situationer, hvor man bliver nødt til at anvende fysisk selvforsvar.

Eivind er vores hovedinstruktør, og har lang erfaring med undervisning fra kickboksning og Brasiliansk Jiu Jitsu. Ved brug af sin viden indenfor kampsport, og erfaringer fra sit arbejdsliv, underviser Eivind tekniker i selvforsvar, robusthed og nedtrapning af konflikter. I en hver workshop bestræber han sig på at være nærværende, og skabe trygge rammer for læring og udvikling.

Aggressionhåndtering selvforsvar tryghed